HET RECEPTENBOEK VAN NEDERLANDS DIS

Want traditie maakt eten nog leuker

Vergeet het niet de BLOEMETJES van VERGEET-ME-NIETJE     UIT DE NATUUR OF JE TUIN

akker-vergeet-me-nietje

Over Vergeet-me-nietje hoeft men eigenlijk niet veel te vertellen,want velen weten gelijk welke plant we bedoelen.

Vergeet-me-nietjes behoren tot de familie van de ruwbladigen, waartoe ook Borage ( komkomkerkruid) behoort. Het zijn meestal een-jarige planten, die zich zelf gemakkelijk uitzaaien.

De bloemen van vergeet-me-nietjes hebben eigenlijk bijna geen smaak, maar ze staan wel leuk in een salade of op een versierde boterham.  Verder nut dan versiering is er eigenlijk ook niet voor deze schattige bloemetjes, dus voor een echt kookschrift zou ik zeggen: vergeet ze maar. Hoewel velen bij eten roepen: het oog wil ook wat.

Maar de medisch werking van vergeet-me-nietjes is zelf wetenschappelijk vastgesteld. Het is onder andere werkzaam bij TBC. Maar gelukkig is die ziekte bijna verdwenen.

Als opwekkende versterkende thee ( zowel bloem als blad) heeft vergeet-me-nietje wel en functie, zeker ook in een herstelperiode na een ziekbed.

De officiële naam betekent vertaald letterlijk “muizenoortje”. In onze streken komen meerdere soorten vergeet me nietjes voor: Akkervergeet-me-nietje, veelkleurig vergeet-me-nietje, zomp-vergeet-me-nietje, ruwe vergeet-me-nietje, weide- &  moeras- vergeet-me nietje, stijf vergeet –me –nieteje en het bos-vergeet-me-nietje zijn soorten die hier in het wild groeien.vergeet-me-nietjes in de tuin

Bos-vergeet-me-nietje heeft vrij lichte blauwe bloemen en kwam ik vroeger in Zuid Limburg in bosssen tegen. Het akker-vergeet me nietje heeft veel kleinere bloemen dan de bosversie en kom je veel vaker tegen langs akkers en gewoon langs wegen op humushoudende zandgrond. Moeras-vergeet-me-nietje kan je nog vaker tegenkomen. Deze plant groeit soms hoog uit aan oevers van natte plekken en natuurlijk moerassige plaatsen, hij bloeit van mei tot ver in de herfst. Heeft het vergeet-me-nietje op dezelfde natte plekken erg kleine bloempjes, dan ben je waarschijnlijk de zomp-vergeet-me-nietje tegen gekomen. Veel kleinere plant is de veelkleurige vergeet-me-niet. Deze kan men bijna nooit vinden, maar komt voor op grazige wegranden. Het plantje bloeit in april tot juni, eerst bij opengaan zijn de bloemetjes wit of geel, later worden ze roodachtig om uiteindelijk toch maar blauw te worden.  Het stijf vergeet-me-nietje dat ik zelf nog nooit heb gevonden staat op de rode lijst.

 

Er bestaan twee sages, die vooral over de naam van deze plant verteld worden:

  1. Er was een ridder, die met zijn schone dame langs het rivier aan het wandelen was. Het waren echter onrustige tijden, daarom droef de ridder zelfs bij de wandeling met zijn lief zijn harnas. Maar ondanks dat was hij zo verliefd dat hij een bosje bloemen wilde plukken,die aan de rand van de rivier groeide. Maar door het gewicht van zijn harnas viel hij om en stortte zo in het water. Door het gewicht van zijn wapenrusting werd hij onder water getrokken, maar net voor hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn ontredderde lief en sprak zijn laatste woorden: VERGEET ME NIET !

 

  1. Aan het begin van onze wereld, heeft God niet alleen de planten geschapen, maar ze ook hun grootte, kleur, geur, werking en naamgegeven. Zo ook een klein plantje met heldere kleine, lieve hemelsblauwe bloemetjes met een helder geel hartje. Dit plantje stond met haar bloemetjes stralend open , vol verbazing naar de hele schepping te kijken. Maar toen ze haar naam kreeg was ze nog steeds zo onder de indruk, dat ze haar naam niet mee kreeg.  Toen ze later aan alle planten vroeg hoe ze heette wist geen enkele plant haar een antwoord te geven. Het plantje verzamelde alle moed die er was en vroeg de Schepper, hoe ze  heette. Want weet U: “ik ben mijn naam vergeten!”. De schepper keek hoofdschuddend naar het kleine plantje en zei slecht : “VERGEET MIJ NIET”.

 

vergeet-me-niet

Het plantje was zo beschaamd dat ze wegkroop tussen het hoge gras en de andere planten in de weide en langs de beekoevers. En nog steeds staat ze daar te schuilen. En aarzelend steek ze haar bloemetjes tussen het gras omhoog. En als iemand haar nu  vraagt “ hoe ze heet “, antwoord het plantje beschaamd: “VERGEET ME NIET”. Met als gevolg dat eigenlijk niemand meer haar naam zal en kan vergeten.

LIEFDEVOLLE PLANTEN : NEDERLANDS DIS

mandje kruiden

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>